Chămpa cổ đại

nuoc-cham-pa-co-dai

Bình Định sở hữu những tòa tháp...

Với quần thể 7 cụm 13 tháp trải đều trên các huyện: Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước và TP....