Tour ngoài nước

phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi-5-ngay-4-dem-chi-tu-9

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRƯƠNG GIA...

Phượng Hoàng là tên một cổ trấn thuộc Châu tự trị người Thổ Gia, người Miêu Tương Tây ở phía tây tỉnh Hồ Nam,...